O kukanju da posla nema

Kae nema posla u Bosni, nema jer čekaju u struci pa ih je stid i onda od roditelja čekaju cvaju. Brale ja evo tri posla jedna rega prijava ide sve, jedan dodatno ono ko hobi (a poslata liderica) i treći ugovor o djelu, a niti jedna nije vezan za moju struku. Sjedite i kukajte budite stidni, čekajte 20 godina da radite posao u struci. Kontakti su sve znači koliko sad znam osoba, advokata i slično možda i bude posla vezano za struku ko zna jer samo se trebaš dokazivati. Koliko samo stekla samopouzdanja, puno sam toga naučila i još učim o iskustvu da ne pričam hvala Allahu. Nisam zaboravila za jedan dug moram ga uskoro vratiti!