Gubim snagu

Ja više ne znam da li ću moći i koliko, da li je to što ja stvarno želim u životu/kroz život. Vidjet ću do jula, to je neki moj rok tako da kažem, a onda kako bude neka bude.